PA System AS
PAS (forkortelsen av PASystem) ble etablert 1980 i Normannsgata 25 på  Kampen.   I 1981 ble P.A.System AS stiftet (forkortelsen av " Public Address System ").  Oppgave 1: Forbedre lydkvaliteten ved konserter. Deretter: Import, agentur, produksjon, salg av lydteknisk og dertilliggende utstyr.

PA System AS
Normannsgata 25 0655 OSLO
Norge

Telefon: (47) 90 915 165
Mobiltelefon: 90 915 165
Org.nr.: 829970422MVA
Daglig leder: Svein Engebretsen
E-post: pasystem@online.no
Web: www.pasystem.no     
PA System ASTelefon: (47)90 915 165Nettstedskart